Địa chỉ

139 Võ Oanh, P.25,
Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Email

hello@medr.vn

Điện thoaị

028 3899 8199
0846 700 103

Thời gian làm việc

Thứ hai ……………. 07:00 – 17:00
Thứ 3 ………………. 07:00 – 17:00
Thứ 4 ………………. 07:00 – 17:00
Thứ 5 ………………. 07:00 – 17:00
Thứ 6 ………………. 07:00 – 17:00
Thứ 7 ………………. 07:00 – 17:00
Chủ nhật …………. Nghỉ

View on Google Map

Gửi liên hệ!

Gửi liên hệ